Depan Lembaga Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )

Dewan Kesejahteraan Masjid ( DKM )


SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID (DKM)

MASJID BAITURROHIM DESA JAMBAR KECAMATAN NUSAHERANG

KABUPATEN KUNINGAN MASA BAKTI 2016 - 2021

 

I.       PEMBINA                                                      : Kepala Desa Jambar

II.     DEWAN PENASEHAT                                   :

III.    PENGURUS HARIAN (IDAROH)

         1.   Ketua Umum                                             : H. O. Taufik, S.Pd.I

         2.   Wakil Ketua                                               : Kanda, S.Pd. M.Pd

         3.   Sekretaris                                                  : H. Maman, M.Ed.M.Pd

         6.   Bendahara                                                 : H. Udi Mulyadi, S.Ag
 

         A.  BIDANG IMAROH

         Koordinator                                                    : 

         1.   Seksi Peribadatan                                      : .  

         2.   Seksi Pendidikan dan Da’wah                  : 

         3.   Seksi PHBI                                               

         4.   Seksi Humas                                           

         5.   Seksi Pembinaan Wanita                      

         6.   Seksi Pembinaan Remaja                          : 

         7.   Seksi Perpustakaan                                   : 

         8.   Seksi Zawaibsos                                        : 

 

         B.  BIDANG RIAYAH

         Koordinator                                                    :

         1.   Sie Pemeliharaan dan Perlengkapan         : 

         2.   Sie Keamanan                                           : 

                                                                                  

Jambar, 15 Januari 2016

Kepala Desa Jambar

AWAN KUSWANDI